Kontakt

Úvod Kontakt

TAKTO NÁS MOŽEŠ HAFKONTAKTOVAŤ

Na tomto mieste vyňucháš všetky potrebné informácie

F a F trans s.r.o.buldocek mandala v kruhu

Fakturačná adresa:

Záhradnícka 46/A

821 08  Bratislava

IČO : 36 696 196 DIČ : 2022304031

Banka :  ČSOB, a.s.
IBAN :  SK35 7500 0000 0040 2854 2985
Swift :  CEKOSKBX

 

Telefón: 

0903 44 22 84

Email:

info@buldocek.sk

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]
Copyright 2019 - 2024 © buldocek.sk